Til de unge og deres forældre

Villa Nord kan rumme 8 unge i alderen fra 14-18 år (23 år, såfremt den unge bevilliges efterværn). Villa Nord er også godkendt til at have unge i efterværn. Efterværns paragraffen ved lov om socialservice §76, er lavet specifikt til de unge, som frem til deres 18 år, har været anbragt uden for hjemmet. Efterværnsparagraffen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Den unge som anbringes i Villa Nord, har en opstartssamtale med Camilla, som er lederen på stedet samt den kontaktpædagog den unge tildeles. Hver ung har en primær kontaktpædagog. I Villa Nord arbejdes der også med sekundær kontaktpædagog således, at den primære og sekundære kan spare med hinanden, men også såfremt den primære kontaktpædagog af den ene eller anden årsag er fraværende. På den måde sikrer vi, at der altid er et systematisk fokus på den unge. Den enkeltes kontaktpædagog har den primære kontakt til familien, skolen og er tovholder for arbejdet omkring den unge. Bl.a. udarbejder kontaktpædagogen i samarbejde med den unge, en udviklingsplan, som indeholder relevante målbare udviklingspunkter for den unge. Planen evalueres mindst hver 3. måned.

Til opstartssamtalen forventningsafstemmer den unge, familien, sagsbehandler og Villa Nord om hvordan det bedst mulige ophold i Villa Nord opnås.

I Villa Nord kan du være 365 dage om året, hvor her er personale døgnet rundt. Hver aften er der to pædagoger i huset, hvoraf den ene af dem sover til næste dag og vækker de unge om morgenen og får sendt dem godt afsted og den anden går kl. 23. I dagtimerne er der altid mindst én pædagog på arbejde. I Villa Nord har vi stor respekt for, at vi arbejder i de unges hjem, hvorfor vi i weekender kravsætter på et minimum og lader de unge leve deres ungdomsliv. Dog under opsyn fra fast personale døgnet rundt.

I Villa Nord vægter vi forældresamarbejdet i høj grad. Vi er opmærksomme på betydningen af et tæt og respektfuldt samarbejde med familien og/eller andre relevante relationer. Familien bliver inddraget i tiltag omkring den unge, og vi står gerne til rådighed med sparring og ideer, hvor familien måtte ønske det. I Villa Nord vægter vi et helhedsorienteret syn, hvorfor vi også har tæt samarbejde med uddannelssteder, skoler, fritidsinteresser mm.

Når den unge flytter ind i Villa Nord, vægter vi højt, at den unge får et hjemligt værelse, som den unge kan genkende sig selv i. Derfor skal den unge, i samråd med dennes kontaktpædagog hos Villa Nord indkøbe ting til værelset. På værelset forefindes der allerede seng, dyner, opbevaring mm. Værelserne i Villa Nord er fra 10 m2. Udover eget værelse er der i Villa Nord, to store daglig stuer, hvor de unge kan invitere venner og familie på besøg og være sammen indbyrdes.

De unge får hver uge lommepenge af Villa Nord, som er beregnet ud fra den unges alder. For unge mellem 14-15 år er beløbet 145 kr. ugentligt og for unge på 16 år og ældre er beløbet 275 kr. om ugen. Månedligt udbetales der tøjpenge på 750 kr., som den unge skal købe tøj og sko for.

Personalet i Villa Nord hjælper med oprettelse af konti, nem-id, boligopskrivning mm.

Alle unge i Villa Nord er i bekræftelse på ene eller anden måde, hvorfor en typisk dagligdag starter med vækning kl. 7, aftensmad mellem 18-19 og ro på værelset senest kl. 22. De unge som er på lommepenge fra Villa Nord, får betalt offentlig transport til uddannelsessteder samt ved besøg hos familie. Typisk bliver dette som et ungdomskort, hvor der kan køres ubegrænset i Københavns området.

De unge under 18 år, har en ugentlig maddag med et personale fra Villa Nord. Her guides der i madlavning, indkøb mm. For de unge som fylder 18 år, er det Villa Nords erfaring, at de her ønsker selv at tage styring over madlavning og indkøb, hvorfor de unge kan få udleveret kostpenge og selv stå for madlavning, dog fortsat med mulighed for guidning fra personale.

Hver torsdag er der fællesspisning i Villa Nord og 1. torsdag i måneden er der husmøde, hvor alle unge deltager og vi har forskellige punkter på dagsordenen f.eks. fælles ture ud af huset mm. Det er også her nye rengøringsområder uddeles, de unge imellem.

Alle unge har én ugentlig rengøringdag i samråd med Villa Nords rengøringspersonale. Hver 2. måned får de unge nye rengøringsområder. Dette forsøges at gøres i en demokratisk proces. For de unge som er i Villa Nord i weekender er der også rengøring hver søndag.

I Villa Nord, har de unge, i samråd med personalet i Villa Nord opsat husrammer som ser udsåledes:

  • 22.30 – Ro i huset.
  • I hverdage og på søndage forventes de unge at være i huset senest kl. 22.00.
  • Rygning foregår kun i det anviste rygeområdet. Rygning efter sengetid er tilladt, så længe man ikke er til gene for andre.
  • Husets alkoholpolitik skal overholdes.
  • Man har som ung til ansvar, at informere personalet, såfremt man ikke er i huset.
  • Man har et ansvar for at rydde op efter sig selv på fællesarealer.
  • Man deltager i fælles aktiviteter herunder: rengøring, fællesspisning, husmøder mm.
  • De unge har, som udgangspunkt, selv ansvar for eget værelse. Såfremt personalet ser det som nødvendigt, vil personalet og den unge skulle indgå aftaler om hjælp til et ryddeligt værelse.
  • Det er tilladt at høre musik mm. på eget værelse. Såfremt at personalet vurderer at det er til gene for de øvrige i huset eller naboer, kan personalet regulere på det.
  • Hvis man som ung ønsker gæster I Villa Nord, skal der laves aftales med personalet.

Vi glæder os til at blive en tryg base for de anbragte unge

Har du spørgsmål til proceduren på Opholdsstedet Villa Nord? 

Eller vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde anbragte unge? 

Så er du mere end velkommen til at skrive til os, enten via e-mail, eller ved at udfylde formularen her på siden.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Har du spørgsmål? Udfyld formularen her på siden

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
villa nord_logo lys

S/I Opholdsstedet Villa Nord

Peter Hildes Vej 9, 3230 Græsted​

Klik her for rutevejledning

Telefon: 28 32 19 15

E-mail: cj@villanord3230.dk

CVR​: 36317361

Kontakt

Leder Camilla Jensen 28 32 19 15

Villa Nord: 41 81 72 70